CSMA Badalona 2

Salut Mental Barcelonès Nord / CSMA Badalona 2

Centre de Salut Mental d’Adults Badalona 2

El Centre de Salut Mental d’Adults 2 (CSMA2) de Badalona Serveis Assistencials (BSA) està integrat a la xarxa d’assistència sanitària pública del Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya i està adreçat a persones majors de 18 anys que presenten un trastorn mental que per la seva complexitat o gravetat no poden ser atesos exclusivament dins de l’àmbit de l’Atenció Primària de Salut.

 

Els CSMA estan formats per equips professionals interdisciplinaris amb psiquiatres, psicòlegs clínics, infermers i treballadors socials que tenen l’encàrrec de:

 • Atendre els problemes de salut mental que requereixen un tractament especialitzat
 • Donar suport als professionals de l’Atenció Primària de Salut oferint formació i interconsultes que permetin que puguin atendre les situacions menys greus
 • Afavorir l’assistència integral mitjançant la coordinació amb altres serveis sanitaris i socials

El CSMA2 Aplica les següents modalitats terapèutiques:

 • Atenció, valoració diagnòstica, informació a l’usuari i a la família
 • Tractament psicofarmacològic i seguiment evolutiu dels processos en curs
 • Tractament psicoterapèutic individual, grupal o de parella
 • Administració de tractaments injectables, suport d’infermeria i també sociofamiliar, en el marc de les actuacions adreçades a persones amb trastorns mentals complexos

El CSMA2 aten a la població major de 18 anys de que corresponen a alguna de les següents àrees bàsiques de salut prèvia derivació del metge de primària o dels professionals de la xarxa hospitalària de salut mental:

 • ABS Gorg BDN4
 • ABS Sant Roc BDN5
 • ABS Llefià BDN6
 • ABS Gran Sol BDN7A
 • ABS La Salut BDN7B
 • ABS Dr. Barraquer SAB1

Això representa una població de referència aproximada de més de 89.000 habitants majors de 18 anys.

La majoria de les visites al centre són programades i només s’atenen urgències de pacients amb historial obert al servei durant l’horari matinal d’atenció al públic.

 

 

 

descarga

Dades de contacte

Av. Doctor Bassols, 112 – 130    08914 BADALONA

93 460 01 90

Dilluns a divendres de 8:30 a 14h i dimarts i dimecres de 15:30 a 17:30h