DOL

Aquest document ha estat elaborat per professionals del Centre de Salut Mental d’Adults Badalona 1.    Imatge i disseny gràfic: Olga Cavanillas.