Grup Ajuda Mutua

Salut Mental Barcelonès Nord / Grup Ajuda Mutua

Grup d’Ajuda Mutua

 

Un Grup d’Ajuda Mútua és un trobada de persones que comparteixen un mateix problema o situació i que es reuneixen periòdicament amb l’objectiu d’oferir-se recolzament mutu, compartir informació, reflexionar i conèixer altres estratègies per afrontar les situacions viscudes.

 

SMBN va néixer com a associació de familiars i com a tal va desenvolupar, des d’un primer moment de la seva existència, grups de suport de persones que compartien la experiència de ser familiars i/o cuidadors de persones afectades per algun trastorn mental.

 

Malgrat que molts familiars troben espais de suport en àmbits professionals, aquests mai poden transmetre la experiència vivencial dels familiars que conviuen el dia a dia amb les persones afectades. El GAM ofereix altres visions subjectivaments diferents d’una mateixa realitat viscuda en primera persona, i és aquesta experiència d’implicació, més emocional i sentida de pare, mare, germà, company,… que passa, ja ha passat o passarà per situacions similars, la que atorga valor al GAM i la que permet extreure un aprenentatge mutu molt potent.

 

El GAM de SMBN es reuneix els dilluns de forma quinzenal en un ambient distés per compartir experiències i parlar obertament de temes relacionats amb el trastorn mental i de com aquests incideixen en les nostres vides i en les dels nostres familiars. Està obert a tots els cuidadors socis de SMBN i funciona sense el concurs de professionals, fent els participants més veterans una tasca de facilitadors en quant a proposar temes de debat i propiciar el diàleg, però tothom pot aportar altres continguts a debat i tots els membres participen de forma igualitària, des del respecte mutu, sense censura, sense reprovacions, amb llibertat d’expressar els sentiments, les emocions i, òbviament, també amb el dret a callar.

 

El GAM permet fer descàrrega emocional amb persones afins que entenen què passa, proporciona informació efectiva fonamentada en la experiència, possibilita la creació d’un ambient d’ajuda mútua, de suport i comprensió, i  també, possibilita conèixer persones que comparteixen aquesta experiència de vida ampliant la xarxa relacional de la que poden néixer relacions cooperatives.

Si desitges participar al GAM de SMBN pots posar-te en contacte amb nosaltres per mail o als nostres telèfons.