Llars per l’autonomia

Salut Mental Barcelonès Nord / Llars per l’autonomia
IMG-20180202-WA0021
IMG-20180202-WA0023

Llars per l’autonomia

Llars per l’autonomia és un Programa de pisos de lloguer social amb suport a la vida independent. Es tracta d’una iniciativa compartida de SMBN amb la Fundació Salut Mental Catalunya que neix de la importantíssima manca de recursos d’habitatge per a persones amb problemàtica social derivada de salut mental al Barcelonès Nord. A tota aquesta àrea amb una població major de 18 anys de més de 320.000 habitants no existeix una sola plaça de Llar amb suport i tant sols existeixen dues llars residències. Aquesta situació fa que les persones que necessiten un recurs d’aquesta mena s’hagin de desplaçar del territori fet que implica un distanciament del seu entorn de relacions socials, familiars i punts de referència.

El problema de l’accés a l’habitatge és una de les principals dificultats socials del País, com a conseqüència del dispar increment del seu cost en relació als salaris. Òbviament aquesta dificultat es fa més forta en aquells territoris metropolitans que sustenten una major pressió demogràfica, i més si cap, en aquelles poblacions amb menor renda per càpita i majors taxes d’atur, com és el cas de Badalona i Sant Adrià, amb ambdós indicadors clarament per sobre de la mitja. A més d’això, les persones que pateixen Trastorns Mentals Severs, han de fer front a un segon obstacle en relació al seu accés a l’habitatge: les seves majors dificultats per insertar-se al mercat laboral i obtenir uns ingressos dignes (taxa d’atur entorn 40 punts superior a la de la població general) i les dificultats derivades de les limitacions d’autonomia com a conseqüència del seu trastorn. A més de tot això, a Badalona fa més de dues dècades que no es fa cap promoció d’habitatge públic a gran escala fet que agreuja encara més el problema.

La manca d’alternatives reals per persones afectades per trastorn mentals greus que no disposen d’un habitatge adequat a les seves possibilitats i capacitats econòmiques i personals constitueix un dels eixos centrals que els converteix en dependents de les seves famílies d’origen, fent molt difícil que es puguin donar veritables processos d’independència i autonomia de la persona. Això sovint ve acompanyat de conflictes de convivència amb la família o amb pares grans. Altres es troben ja sense família i/o amb precàries condicions de subsistència, que els fan tributaris d’un nivell de suport integral, habitatge i suport a la persona, que engloba una visió total de la realitat social de la persona.

Els pisos de lloguer social amb un suport professional i psicoeducatiu ofereixen la possibilitat de gaudir d’un habitatge en el propi entorn comunitari i d’un suport professional que garanteixi l’autocura, l’autonomia i la integració social de la persona amb trastorn mental.

Els objectius del Programa són:

  1. Proporcionar a la persona afectada un espai propi, de vida autònoma i independent de la família d’origen.
  2. Proporcionar una llar de baix cost econòmic i en el propi municipi del pacient
  3. Facilitar el desplegament de totes les potencialitats i capacitats de la persona amb el programa de suport a la vida independent.
  4. Evitar processos d’institucionalització i/o cronificació de persones que no tenen suport social ni familiar i que poden desenvolupar-se de forma autònoma amb un recolzament professional de baixa intensitat.