Programa de voluntariat

Salut Mental Barcelonès Nord / Programa de voluntariat

Programa de voluntariat

El Programa de voluntariat, inicialment anomenat Voluntaris Activament, va néixer a 2013 com una eina per oferir a persones amb algun diagnòstic de Salut Mental la possibilitat d’emprar part del seu temps a l’ajuda als altres dins d’un programa que alhora vetlla perquè les activitats de voluntariat estiguin adaptades a les capacitats i interessos, i tinguin un efecte rehabilitador. La participació a activitats de voluntariat es va oferir inicialment a persones que per les seves característiques difícilment podien beneficiar-se dels serveis de Club Social, però que alhora precisen un cert nivell de suport, motivació i impuls que no permetia fins ara el seu encaix en moltes activitats de lleure obertes a la població general. El voluntariat permet transcendir el rol passiu de l’usuari/receptor de suport que es substitueix per un rol actiu de persones que col·laboren amb entitats socials en diferents àrees però amb la supervisió i reforç de professionals especialitzats. Activament ofereix un ampli ventall (en creixement) d’activitats a través de les quals s’aconsegueix:

 • Augmentar l’ocupació significativa del temps
 • Atorgar sentiment comunitari
 • Ampliar relacions socials
 • Augmentar l’autoestima
 • Potenciar les capacitats personals
 • Augmentar l’autonomia personal
 • Visibilitzar els col·lectius discapacitats
 • Combatre els prejudicis vers el col·lectiu

A la xarxa de serveis sanitaris, socials i culturals públics i privats del territori que col·laboren amb el Programa, permet generar i consolidar aliances que generen un esperit comunitari que facilita la tasca de SMBN a altres àmbits.

 • Acompanyaments Comunitaris: passejos i acompanyaments grupals a usuaris de diverses residències de Badalona: Gent Gran, Salut mental, Disminució Física,…
 • Voluntariat en horts urbans i espais verds de diferents centres públics, on també s’ofereix formació impartida pels voluntaris sobre horts ecològics.
 • Voluntariat amb el Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès Nord, passejant gossos i altres tasques pel manteniment de les condicions saludables dels animals acollits.
 • Acompanyaments individuals per exercir l’oci, oferir companyia o fer gestions i/o ajuda puntual a persones amb dependència, risc o dificultat conegudes per la xarxa. Les accions es fan sense suport professional.
 • Organització i realització de tallers, en funció dels coneixements específics dels voluntaris que es desenvolupen al Club Social “El Badiu”, residències o altres entitats. Actualment es fan tallers de guitarra, anglès, català, manualitats o estètica i perruqueria, entre d’altres.
 • Suport a entitats socials en tasques administratives puntuals, gestions, realització d’events,…
 • Organització i gestió del rober amb accés preferent a usuaris dels CSMAs en situació de necessitat extrema.
 • Organització del Projecte BookCrossing Badalona de recollida, reparació i alliberament de llibres usats.
 • Acompanyament a persones nouvingudes i/o amb dificultats idiomàtiques per part de voluntaris que coneixen la seva llengua i ja estan integrats a casa nostra (Nova activitat).
 • Suport al Centre Obert Salut Alta que atén a infants de 6 a 12 anys oferint-los berenar i suport a la realització de deures escolars (Nova activitat)
 • Acord pel suport a Biblioteques Municipals (Propera activitat).