Atenció integral

Salut Mental Barcelonès Nord / Atenció integral

Atenció Integral

 

El Programa d’Atenció Integral de SMBN es realitza a través de la col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el suport de la Confederació Salut Mental Espanya.

 

Aquest programa proporciona acompanyament terapèutic i suport individualitzat i integral, de forma coordinada amb els referents terapèutics de la xarxa sanitària, a persones que en patir algun trastorn mental presenten dificultats per participar en recursos sociocomunitaris i/o sociosanitaris o per dur a terme de forma autònoma les seves activitats quotidianes, gestió i manteniment del domicili o altres aspectes de la seva vida.

 

El suport s’ofereix a través de professionals especialitzats i dins d’un pla de treball elaborat conjuntament amb els referents assistencials dels CSMAs i acordat amb el propi interessat, que estableix les línies i objectius de l’acompanyament i l’ajuda, tot incidint en afavorir la continuïtat de l’atenció i el desenvolupament de la seva autonomia. Això permet vetllar pels drets dels usuaris, prevenir que siguin necessàries intervencions més directives o no desitjades i tracta, en definitiva, de millorar  la qualitat de vida dels usuaris.