Projecte 55 Plus (55+)

Salut Mental Barcelonès Nord / Actualitat  / Projecte 55 Plus (55+)

Projecte 55 Plus (55+)

Salut Mental Barcelonès Nord amb el Suport de la Fundació de l’Obra Social de la Caixa ha iniciat aquest mes de setembre el Projecte 55Plus (55+), un servei d’acompanyament comunitari a persones amb trastorn mental sever (TMS) majors de 55 anys.

Aquest projecte sorgeix per donar resposta a la necessitat detectada en aquelles persones ateses en la nostra entitat i a la resta de la xarxa de salut mental, que mostren un deteriorament psicofísic precoç propi de moltes malalties mentals i que com a conseqüència d’això tenen dificultats per continuar desenvolupant de forma adequada les activitats de rehabilitació comunitària a les quals estan vinculats.

Els dispositius comunitaris de salut mental no podran continuar atenent-los a partir dels 65 anys, quan aquestes persones haurien de poder vincular-se als serveis de gent gran normalitzats. Però això es complicat d’una banda, per algunes de les característiques pròpies dels TMS i de l’altra, perquè els serveis de gent gran sovint no tenen les eines per poder-los atendre de forma adequada. Existeix doncs un risc important que en arribar als 65 anys o pot ser abans -en els casos de deteriorament avançat- abandonin les activitats que duien a terme i s’aïllin al domicili, sovint sota la cura de pares molt grans i amb cada vegada menys forces per continuar oferint suport.

Així doncs, l’objectiu principal del 55+ és mantenir a aquestes persones vinculades a activitats comunitàries, ajudant a disminuir o endarrerir els efectes del procés d’envelliment, preparar la seva vinculació als dispositius de gent gran i, en definitiva, millorar la seva qualitat de vida ara i en els propers anys..

El projecte consisteix en el desenvolupament de diferents tallers i activitats comunitàries: Taller de memòria i lectoescripturaTaller d’hortPiscinaTaller de cuinaTaller de ball. Tots ells adaptats als ritmes i exigències del perfil de les persones ateses. A més es treballa també l’estimulació cognitiva dels participants a través de sessions a la plataforma NeuronUp, una eina digital que permet treballar la memòria, l’atenció, la orientació i el llenguatge, entre d’altres planificant sessions personalitzades a les necessitats i el nivell de cadascun dels usuaris.

El Projecte ha hagut d’adaptar-se a la situació de pandèmia i algunes de les activitats que estava previst desenvolupar a serveis de gent gran, s’han hagut d’adaptar a l’espai del Club Badiu per a poder-les dur a terme. Tot i això es mantenen a la comunitat les que es realitzen a l’escola de Primària Baldomer Solà, el Punt Òmnia del Casal de Sant Roc o les piscines del Centre Comercial Màgic Badalona.

Actualment en el 55+ hi participen 11 usuaris i aviat es pretén incorporar a altres persones de la xarxa de salut mental fins arribar a les 20 places disponibles. El Projecte també contempla a més del grup general, el treball amb altres dos perfils en estudi: persones afectades d’un TMS amb deteriorament cognitiu important menors de 55 anys i persones de més de 55 anys que no pateixen TMS però viuen en situacions d’aïllament, patiment psíquic i manca d’estimulació i socialització en general. La incorporació d’aquests dos grups d’estudi servirà per avaluar el benefici que poden obtenir de les accions contemplades en el Projecte i valorar la possibilitat de poder impulsar en el futur projectes específics.