SALUT MENTAL

SMBN posa a la vostra disposició dotze fitxes informatives sobre alguns dels trastorns, conductes o problemàtiques més greus i/o habituals en l’àmbit de la salut mental. El contingut d’aquestes fitxes ha estat elaborat per professionals del CSMA 1 de Badalona amb disseny gràfic de la psicòloga i dissenyadora Olga Cavanillas -també del CSMA1- que les han cedit a SMBN per a la seva difusió. 

 

Les fitxes contenen informació senzilla, accessible, veraç i resumida adreçada especialment a afectats, familiars, professionals sanitaris i/o socials o qualsevol altre persona que vulgui conèixer una mica més sobre salut mental.

 

Queda permesa la difusió d’aquest material fent ressenya de la seva autoria i procedència.

Esquizofrenia
TLP
Autolesionsi
Trastorn Bipolar
TCA
Mobbing
TOC
TAGi
Doli
Depressiói
TDistimic
Ruptura