Club Social el Badiu

Salut Mental Barcelonès Nord / Club Social el Badiu
badiu

Club Social El Badiu

 

El Club Social El Badiu, creat a 2001 per SMBN, és un dels Clubs Socials històrics de Catalunya que van néixer a partir  de l’impuls de la Federació Salut Mental Catalunya i que s’han mostrat com una peça clau per millorar la qualitat de vida i potenciar l’estabilitat de persones afectades per algun trastorn mental sever, fet que va generar la seva inclusió a la cartera de Serveis Socials especialitzada en salut mental a 2006.

 

Els Clubs Socials són uns serveis especialitzats adreçats a persones que, en patir un trastorn de salut mental sever, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària. El seu objectiu es fomentar el manteniment de vincles relacionals i amb l’entorn, i realitzar activitats que possibilitin l’adquisició d’habilitats i millora de l’autonomia personal a través d’una ocupació significativa del temps.

 

El Badiu, ofereix un ampli ventall de tallers i activitats d’oci, com ara, manualitats, informàtica, anglès, català, hort, cuina, guitarra, esports,… Sempre a partir de la implicació dels usuaris que participen en el seu disseny i posada en marxa.

Tanmateix, El Badiu realitza sortides culturals i de lleure de cap de setmana i en període de vacances que ajuden a fomentar l’àmbit relacional i el sentiment de pertinença al grup.

PAGINA 2 30 OCTUBRE

Per participar en aquest servei cal ser derivat per algun dels serveis especialitzats de la xarxa sanitària d’atenció a la salut mental que ha de garantir que la persona es troba estabilitzada del seu trastorn, que té una autonomia i motivació suficient per participar-hi i que el seu perfil s’ajusta i es pot beneficiar de la seva vinculació al servei.

 

Pots demanar més informació a través dels nostres telèfons de contacte, a través dels professionals de referència del vostre Centre de Salud Mental o visitant-nos a facebook.