Servei Prelaboral Betula

Salut Mental Barcelonès Nord / Servei Prelaboral Betula
servei-prelaboral
SPL

Servei Prelaboral Bètula

 

El Servei prelaboral Bètula és un equipament creat per SMBN a 2003 amb l’objectiu d’ajudar a persones afectades per algun Trastorn Mental Sever, estabilitzades i compensades de la seva malaltia, en l’adquisició o recuperació dels hàbits bàsics de treball i oferir-los suport per integrar-se en el Món laboral.

 

Moltes de les persones que pateixen un trastorn mental sever, han sofert davallades que han afectat les seves habilitats pel treball, o bé, que els han generat un trencament vital a partir del qual no han pogut completar la seva formació i, per tant, els ha fet més complicat l’accés al treball. El Servei prelaboral Bètula ofereix un entrenament laboral que reprodueix un entorn de treball que permet ajustar les conductes, adquirir habilitats i millorar les competències necessàries per desenvolupar una feina de forma adequada.

 

Per fer-ho possible Bètula compta amb un equip professional interdisciplinar format per monitores, mestres de taller, treballadora social i psicòloga que acompanya a l’usuari en el seu procés, tot treballant, l’entrenament de les habilitats laborals, l’adquisició de competències personals i socials, duent a terme formació instrumental en diferents àrees laborals, oferint orientació i suport a la inserció laboral i suport psicològic individual i familiar.

 

Aquesta acció es realitza de forma coordinada amb la xarxa de salut mental i els usuaris poden accedir a diferents tallers com ara: operari industrial, mosso de magatzem, digitalització, catering o operari tèxtil, entre d’altres. També s’impulsa que puguin realitzar pràctiques en empreses o «tastets» laborals que ajuden a auto-avaluar les pròpies capacitats pel desenvolupament de feines determinades.

 

El Servei Prelaboral Bètula està integrat dins la cartera pública de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

 

Pots demanar més informació a través dels nostres telèfons de contacte, a través dels professionals de referència del vostre Centre de Salud Mental o visitant-nos a facebook.