Suport Juridic

Programa d’Assessorament Jurídic

El Programa d’assessorament jurídic de SMBN, es troba, en part, integrat dins del Servei d’Atenció a Famílies, és una iniciativa de recent creació a l’Associació que ve a cobrir un vuit en la defensa del dret dels usuaris, les seves famílies i també els professionals que es troben amb dubtes legals associats a problemàtiques de salut mental.

Tot i que existeixen altres serveis i professionals de l’àmbit legal que poden oferir assessorament, moltes vegades aquests no tenen una suficient especialització i coneixements específics de les realitats que viuen les persones i famílies afectades per una situació de salut mental.

L’assessorament jurídic de SMBN ofereix orientació sobre tots els aspectes legals relacionats amb problemàtiques derivades de dificultats greus de salut mental. Està conduït per un advocat especialitzat i compta amb l’aval de SMBN. Aquest servei és exclusivament d’orientació i informació sobre els aspectes legals consultats i NO inclou la seva tramitació als jutjats o a altres instàncies, ni la elaboració de documents, demandes o altres tràmits. Les demandes d’assessorament legal es faran arribar a SMBN a través de telèfon o correu electrònic que valorarà la seva adequació i priorització. El servei s’ofereix a:

  • Persones o famílies del territori que ho demanin, es durà a terme de forma individualitzada, dins la seu de SMBN. Aquest servei té un cost de 20€ pels socis de SMBN i de 30€ pels no associats.
  • Professionals que desitgin fer consultes de tipus legal personalitzades, telefòniques o en format interconsulta, en funció del que es determini a l’espai d’Assessorament Social.

HORARIS

Una tarda al mes amb cita prèvia.

CONTACTE

  • Telèfon; 93 383 58 39 Marta Vallvé i Laia Gómez.
  • E-mail; administracio@assocsmbn.org