Informe de disponibilitat TIC dels nostres usuaris

Salut Mental Barcelonès Nord / Actualitat  / Informe de disponibilitat TIC dels nostres usuaris

Informe de disponibilitat TIC dels nostres usuaris

Després de la declaració de l’estat d’alarma i davant l’especial situació generada, ens hem trobat amb la necessitat de mantenir una comunicació fluida i constant amb els nostres usuaris malgrat no poder realitzar atenció presencial.

Les noves tecnologies que ja jugaven un paper important en la vida diària. han esdevingut ara primordials per a la intervenció professional.

Tenir coneixements en aquesta àrea ha sigut un objectiu que hem treballat des dels nostres serveis en els darrers anys: formació en noves tecnologies,
informàtica, nous sistemes de comunicació així com formació en aplicacions. Tots aquests són tallers que de manera periòdica s’imparteixen i es fomenten entre els usuari/es i formen part de la línia metodològica de SMBN a tots els nostres programes i serveis.

Amb l’objectiu d’aprofundir encara més en l’accés de tots els nostres usuaris a les noves tecnologies de comunicació SMBN ha realitzat un estudi sobre els mitjans i les competències dels usuaris dels nostres clubs socials i Servei prelaboral en aquest àmbit, doncs davant de la proximitat del retorn a l’activitat presencial i reobertura dels nostres espais físics es mantindran molts dels tallers i suports on-line i telefònics per tal de poder garantir les mesures de seguretat en quant a ocupació de les sales de treball i distancia física recomanada.

En aquests informes presentem les dades més rellevants sobre l’accés a la comunicació i noves tecnologies de les que han disposat els usuaris al llarg del període de confinament i que de nou seran clau en el període de represa de l’activitat presencial i en prevenció de possibles rebrots de la pandemia.

Servei Prelaboral Bètula

Club Social La Ginesta

Club Social El Badiu