L’autocura del qui cuida

Salut Mental Barcelonès Nord / Formació  / L’autocura del qui cuida

L’autocura del qui cuida

SMBN, dins de la seva estratègia d’oferir suport als familiars i cuidadors de persones afectades per algun trastorn mental greu, ofereix de forma gratuïta tots els seus socis amb la finalitat de reflexionar sobre la pròpia acció de cuidar i ajudar a dotar d’eines pràctiques per dur a terme aquesta funció de forma més efectiva aconseguint un menor desgast emocional. Aquesta activitat formativa dirigida per la psicòloga de Quantum Rosalía Caballero s’ha dut a terme els dies 3, 10, 17 i 25 de maig  a la seu de SMBN.

 

Les conseqüències derivades del contacte amb el dolor, l’angoixa, el deteriorament, i la
confusió en molts dels familiars de persones amb malalties mentals, estan relacionades amb el
“burn-out” o sentiment d’estar cremat.

Els familiars que assumeixen la tasca de cuidar de manera prioritària a la persona
malalta, tenen major risc de patir esgotament físic i psíquic pel fet d’assumir tot el pes i la
responsabilitat de les tasques i les cures del malalt de forma continua.

Les persones cuidadores també s’han de cuidar a l’hora que s’han de dotar d’estratègies
d’afrontament que afavoreixin el seu procés adaptatiu, per tal de garantir una relació de qualitat
amb els seus familiars i puguin fer front a les situacions adverses que comporta la seva situació.

Precisament per això, és necessari crear formacions destinades a cuidar la salut dels
cuidadors i cuidadores on s’enforteixin les seves capacitats resilients. Espais on poder compartir
les pròpies vivències, rebre suport i adquirir pautes i estratègies d’autocura.