Observatori de Salut de Catalunya: dades 2017

Salut Mental Barcelonès Nord / Publicacions  / Observatori de Salut de Catalunya: dades 2017

Observatori de Salut de Catalunya: dades 2017

El passat mes de setembre l’Observatori de Sistema de Salut de Catalunya va publicar les dades de Salut mental i Addiccions relatives a 2017 (en aquest enllaç podeu accedir a l’informe complert). L’informe anual de la Central de Resultats suposa sempre una bona oportunitat per poder tenir una visió general de la dimensió dels problemes de salut mental a casa nostra i de la situació de la xarxa sanitària d’atenció a la salut mental.

 

Enguany aquest informe publica per primera vegada informació relativa al nivell socioeconòmic dels pacients atesos als CSMA estimant que 1 de cada 7 persones ateses per un CSMA  té un nivell socioeconòmic molt baix.

 

A 2017 més de 168.000 persones adultes es van atendre a un Centre de Salut Mental (2,7% de la població adulta) i més de 66.500 menors (6,3% de la població menor de 18 anys). Les dades d’atenció a Badalona (que inclouen Montgat, Tiana i el marge nord de Sant Adrià de Besós) es troben molt ajustades a la mitjana del país en quant a la població adulta però els percentatges en relació a la població menor d’edat es situen força per sota en un 3,69% (més de 2,6 punts per sota de la mitjana de Catalunya).

 

La depressió continua sent el diagnòstic més freqüent de consulta als CSMA amb una incidència de gairebé un terç de la població atesa però molt dispar en funció del gènere  (39,4% a les dones i 23,7% als homes). Pel que fa a la població infanto-juvenil el diagnòstic més prevalent és el TDAH novament amb una incidència molt dispar per qüestions de gènere (32,3% dels nois i un 18,2% de les noies). S’ha registrat un increment molt important en els darrers 3 anys de menors diagnosticats de Trastorns de l’espectre autista que ha crescut un 24,5% i els que presenten trastorns de conducta que creixen un 12%.

 

L’informe de l’observatori també inclou les dades relatives a l’atenció a les drogodependències que al llarg de 2017 va registrar l’inici d’un total de 13.341 tractaments de deshabituació, dels quals un 43,3% corresponent a alcohol. Entre els seus pacients es troba el major percentatge de població amb un nivell socioeconòmic molt baix que arriba al 23,3% de la població atesa als CAS i fins al 46,6% de la població atesa des dels serveis de tractament en centres penitenciaris. Un 44% dels pacients que han iniciat tractaments de deshabituació al llarg de 2017 estan considerats pacients crònics de salut mental PCSM. El Centre Delta -CAS de referència del sector Badalona, Sant Adrià Nord, Montgat i Tiana- es troba al capdavant dels serveis amb major número de tractament iniciats amb un número de 650, dels quals un 50,8% es corresponen a deshabituació de consum d’alcohol.

 

Per últim cal destacar també com a dada remarcable, el creixement de pressupost respecte a 2016 en un 9,3% als CSMA i en un 18% als CISMIJ.