Confinated Social Club

Salut Mental Barcelonès Nord / Actualitat  / Confinated Social Club

Confinated Social Club

El Confinated Social Club neix arran de la situació de confinament dictada amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma com a resposta a la pandemia del COVID-19. Aquesta situació imposa un context d’aïllament en pos de vetllar per la nostra salut que trenca la rutina i dificulta les relacions amb la xarxa social (més enllà del nucli de convivència). Això unit a la incertesa i la por a la pròpia pandemia crea una situació que ens afecta a tot@s d’una o altra forma, però que té una major repercussió en el col·lectiu de persones afectades per un trastorn mental que sovint té més dificultats relacionals i major vulnerabilitat davant de situacions d’elevat estrés.

Amb la finalitat de fer més suportable el confinament pels nostres usuaris hem repensat i reinventat el nostre servei per continuar oferint espais relacionals que fomentin el contacte social a través de l’oci i el temps lliure malgrat el confinament: enREDant-nos virtualment i immersos en un món de Vídeo anomenades, activitats online i aplicacions digitals, a través d’Universos virtuals, on es realitzen tallers i espais que promouen una comunicació constant i una cohesió grupal, fent partícips a totes les persones que assisteixen al Club tot respectant el necessari confinament.

Les sessions del Confinated Social Club s’han dividit en diferents categories i activitats adaptades als espais virtuals pels quals ens movem, intentant mantenir l’essència i la dinàmica del Club Social, segons els interessos dels i les participants. Els tallers es realitzen cada tarda de dilluns a divendres en 2 sessions, la primera de 16.00 a 17:00h i la segona de 17.30 a 18:30h, i els dissabtes al matí de 12.00 a 14:00h, sempre a disponibilitat de les persones que assisteixen a les activitats (Veure calendari annexat).

La creació dels grups per als tallers s’ha realitzat per voluntat pròpia de cada persona que assisteix al Club, deixant oberta la porta a tot/a participant que li interessin les activitats proposades, ja que l’objectiu d’aquesta iniciativa es basa en ser un espai de comunicació i diversió lliure, on poder relacionar-se de manera virtual. La limitació existent en projectes virtuals, amb la qual ens hem trobat és la dificultat d’algunes persones per falta d’elements tecnològics com poden ser un ordinador o un telèfon intel·ligent amb internet; limitació que hem tingut en compte a l’hora de promoure aquest sistema de manera que, amb les persones que no disposen de les eines necessàries per seguir el ritme de la resta del grup, es realitzaran trucades telefòniques grupals per crear espais de reflexió i de distensió, amb la finalitat de mantenir un contacte continu.

En aquesta situació tan excepcional que ens està tocant viure, la experiència del Confinated Social Club posa de relleu que sovint davant les majors dificultats poden sorgir alternatives que generin canvis transcendents. La necessitat de mantenir l’activitat dels Clubs en les actuals circumstàncies ens ha obert un escenari nou que ens dota de noves eines que podran ser-nos útils davant d’altres situacions en que no sigui possible, atendre les persones de manera presencial. La metodologia del Confinated Social Club és millorable, replicable per altres serveis comunitaris o Clubs Socials i oberta a la col·laboració d’altres professionals i serveis.