Present i Futur de la Salut Mental al Barcelonès Nord. 22 Aniversari SMBN

Salut Mental Barcelonès Nord / Actualitat  / Present i Futur de la Salut Mental al Barcelonès Nord. 22 Aniversari SMBN

Present i Futur de la Salut Mental al Barcelonès Nord. 22 Aniversari SMBNEl passat 9 de maig, Salut Mental Barcelonès Nord va celebrar el seu 22é aniversari amb l’organització de les Jornades Present i Futur de la Salut Mental al Barcelonès Nord.

L’acte, inaugurat per la Sra. Teresa González, 1a Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Badalona i Regidora de l’Àmbit de Recursos interns, Participació, Habitatge i Salut, va comptar amb ponències de les 4 entitats prestadores de serveis sanitaris al territori que es van centrar en projectes que bé ja són una realitat, bé ho seran en un futur molt proper, i que entre moltes altres iniciatives i transformacions en curs estan constituint el nou escenari de l’atenció a la salut mental a Badalona i Sant Adrià de Besós.


Salut Mental Barcelonès Nord també arriba a aquest aniversari en un moment de profunda transformació interna, endegant un procés de canvis i modernització pioner entre les entitats en defensa de la salut mental i que pretén adaptar l’associació a l’escenari actual d’altíssima complexitat sense que això suposi oblidar els nostres orígens. Per aquest motiu, SMBN va voler iniciar l’acte amb un sentit homenatge als cinc socis que el 30 d’abril de 1997 varen fundar la nostra associació: Recordant a Andrés Bayón que ens va deixar ara fa uns 3 anys i amb la presència de la Loren Pacheco –primera presidenta de l’Associació, l’Amalia Fernández, la Pilar Pérez i la Loli Mirete. 

Anna Moreno, supervisora d’infermeria de psiquiatria de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, va fer un balanç del ja més d’un any de funcionament de les Urgències psiquiàtriques a Can Ruti i de la Unitat de Psiquiatria Integrada.


El trasllat de les urgències des dels CAEM (Recinte Torribera) a Can Ruti ha implicat també una reordenació del sector sanitari de referència i del circuit d’atenció a les urgències de psiquiatria que ara podran ser tractades des d’un Hospital de 3r nivell, permetent l’abordatge integral quan hi ha comorbiditat.  Des de l’HUGTiP s’ha atès al llarg de 2018 una mitjana de 13 urgències psiquiàtriques diàries.


La Sra. Moreno també va explicar els Serveis d’hospitalització de psiquiatria que inclouen 10 llits d’hospitalització per complexitat comòrbida (psiquiatria perinatal, estudi diagnòstic i/o tractament mèdic), 2 de desintoxicació i 2 per trastorns de la conducta alimentària. Cal destacar que la ocupació de la Unitat ha estat del 90% des de la seva apertura i que els pacients han valorat l’atenció professional com a excel·lent en un 76,7% dels casos,  l’atenció global en un 74% com molt bona i l’espai en un 66% com a confortable.

La Dra. Maite Campillo, Coordinadora del Programa d’Hospitalització breu dels Centres Assistencials Emili Mira (CAEM) – Parc de Salut Mar va presentar dues iniciatives que tenen per objecte aconseguir un abordatge dels episodis aguts de salut mental que transcendeixi l’atenció psiquiàtrica hospitalària tradicional. La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat de 2006 –Convenció de Nova York- o el International Crisis Health de 2018, entre d’altres, promulguen models pel tractament agut de les patologies psiquiàtriques compatibles amb els drets de les persones i les seves llibertats, limitant al màxim la involuntarietat i fent partícip al pacient en un procés de decisió compartida compatible amb el seu benestar.

El Programa d’Hospitalització domiciliària o Home Acout Care (HAD) és una experiència que ja fa uns anys s’està implementant a d’altres països i que Parc de Salut Mar també ofereix des de fa uns 10 anys i ara des dels CAEM on s’està duent a terme a Santa Coloma de Gramenet des del passat mes d’agost de 2018 amb la previsió que properament es pugui oferir a la resta del sector.

Aquest Programa intenta proporcionar una resposta clínica eficaç i ràpida a la comunitat, evitant quan això és possible que la persona hagi de ser hospitalitzada. Està adreçat a pacients descompensats o en vies de descompensació, que requereixin atenció mèdica intensiva, acceptin voluntàriament participar al programa i prendre el tractament i que visquin amb algun familiar que actuï com a co-terapeuta. Han de ser majors de 16 anys i no presentar altres complicacions que puguin generar una situació de risc, com ara, alteracions de conducta greus, risc suïcida elevat i/o trastorn de personalitat, abús de tòxics o trastorn de la conducta alimentària com a problema principal.

Des de la seva creació el Programa d’hospitalització domiciliària ha atès a un total de 34 pacients, amb una estància mitjana al programa de 30 dies i de 5 visites al domicili. L’equip d’atenció està composat per una infermera i un psiquiatra.

La Dra. Campillo també va explicar el Projecte de La Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica d’Aguts Oberta que serà pionera a Catalunya i que ben aviat veurà la llum als CAEM. Això implicarà que dins d’uns horaris establerts la nova unitat permetrà la entrada i sortida, no només dels pacients sinó també dels seus familiars i amics i la connexió amb ells i al Món a través d’internet i dispositius mòbils. Aquesta filosofia de portes obertes també es contempla la entrada de diverses activitats ocupacionals (Horts urbans, musicoteràpia,…) que permetin la millora de la estada durant el procés d’hospitalització i que contribueixin en la recuperació del pacient, així com la sortida per dur a terme activitats en contacte amb la natura i la comunitat potenciades i acompanyades per professionals de la mateixa unitat (excursions a la natura o assistència a activitats lúdiques o culturals).

Noemí Paniello, Coordinadora dels Hospitals de Dia d’adolescents de Badalona i Santa Coloma de la Fundació Vidal i Barraquer, va explicar la tasca que des de 2008 realitzen els Hospitals de Dia de la FVB que en aquest temps ja han atès a més de 340 joves. Es tracta de serveis d’atenció diürna per joves amb alguna problemàtica derivada d’un trastorn mental que realitzen un abordatge multidisciplinar a partir d’un Programa Terapèutic Individual específic per a cada noi o noia.

Arrel de la tasca feta des dels Hospitals de Dia s’ha anat detectant la dificultat per arribar a alguns nois/es amb unes necessitats de suport que superen les possibilitats del propi servei. Certes situacions d’alt risc psicopatològic: joves aïllats al domicili (fòbies socials greus, EMAR, trastorns psicòtics), o amb patologia externalitzant (trastorns de conducta o altres) es caracteritzen per una manca de demanda d’ajuda que el seu entorn tampoc no afavoreix, convertint-se en absentistes dels serveis sanitaris i/o educatius.  Aquests joves viuen en una profunda soledat i aïllament i han desenvolupat una important desconfiança, rebutjant establir noves relacions per por a una repetició de la vivència traumàtica que han trobat en elles. Sota una cuirassa de duresa amaguen enormes fragilitats i dèficits emocionals i amb les seves conductes provoquen rebuig, càstig, hostilitat,… que retroalimenten el problema i augmenten el risc psicopatològic. Sovint la resposta de l’entorn i també dels serveis sanitaris són justament el contrari d’allò que necessiten i calia repensar els serveis terapèutics per poder adaptar-se a ells en lloc de continuar demanant que ells s’adaptin als serveis.

Amb aquest objectiu va néixer ara fa poc més d’un any l’Equip Clínic d’Intervenció Domiciliària que va iniciar la seva tasca a Badalona i que més recentment s’ha instaurat també a Santa Coloma de Gramenet. Es tracta d’un servei innovador concertat amb el CatSalut per atendre a nois de 12 a 18 anys i que ofereix un tractament psicoterapèutic individual i familiar al domicili, al carrer o en l’entorn on el jove i la família acceptin i es sentin més segurs.

El model es basa en el Projecte Ambit de l’Anna Freud National Center for Children and Families de Londres que proposa treballar activament per la vinculació del jove amb un sol professional amb el que construir un vincle tot posant al capdavant la flexibilitat com a principi per acostar-se a cada cas.

L’equip multidisciplinar està composat per un psiquiatra, un psicòleg, un treballador social, un infermer i un educador social que atenen a fins a 25 nois/es. Tots els professionals de l’ECID fan el mateix: treballar per la vinculació amb l’adolescent per aconseguir canvis en la confiança i sobre aquesta figura referent la resta de professionals aporten els coneixements específics de la seva disciplina. Amb aquest model cada professional treballarà amb menys casos però probablement amb major efectivitat.


La Dra. Esther Lobo, Cap del Servei de Salut Mental i Addiccions de Badalona Serveis Assistencials va presentar el Model Comunitari d’atenció a la Salut Mental i les Addiccions. Els serveis especialitzats d’atenció ambulatòria que comprenen el CSMA1 i 2, els CiSMIJ Joan Obiols i Creu Verda, el CAS Delta i el Centre de Dia Bètula estaven gestionats des de la seva creació entre els anys 85-95 per l’Institut Municipal de Serveis Personals. Al gener de 2018 tots aquests serveis van ser traspassats a BSA. Aquesta decisió suposa el trasllat des d’una estructura de característiques fonamentalment social a una de sanitària.

El sector d’atenció d’aquests equips que compren Badalona, una part de Sant Adrià de Besòs (la llera nord del riu Besòs), Montgat i Tiana arrossega un dèficit històric tant en quant a equiparació de serveis amb altres poblacions, com en dotació professional (entorn del 70% dels que li correspondria), així com en el desenvolupament de nous programes i la implementació de les directrius establertes pels Plans sanitaris que històricament han anat arribant al sector amb molt de retard. A més de tot això, el funcionament dels serveis estava mancat d’una línia comuna.

Ara fa aproximadament un any que s’inicia una etapa de treball transversal conjunt, per poder assentar les bases que defineixin el model assistencial del servei, en consonància amb el Pla Director de Salut mental i Addiccions, el Pla de Salut i el Pla Estratègic de BSA. Establint un Programa basat i desenvolupat en la comunitat, amb la col·laboració de tots els serveis sanitaris i no sanitaris.

Per finalitzar volem fer un agraïment molt especial a l’Ajuntament de Badalona, la Fundació Privada Llegat Roca i Pi i a Voluntaris Activament per la seva ajuda en l’organització de l’acte i als treballadors i usuaris del Servei Prelaboral Bètula que van elaborar el càtering.