SERVEI PRELABORAL BÈTULA: CONFINADAMENT ACTIU.

Salut Mental Barcelonès Nord / Actualitat  / SERVEI PRELABORAL BÈTULA: CONFINADAMENT ACTIU.

SERVEI PRELABORAL BÈTULA: CONFINADAMENT ACTIU.

Davant  l’excepcionalitat de la situació de confinament que estem vivint, i que ens ha obligat a suspendre les activitats presencials, l’equip del Servei Prelaboral Bètula hem redissenyat les intervencions per mantenir l’atenció directa i vetllar per la continuïtat de l’acompanyament de les persones que atenem. Per fer-ho hem desplegat en diferents línies d’actuació:

  • Creació d’un espai web https://serveiprelaboralbe.wixsite.com/website com a plataforma de comunicació d’informacions i propostes d’activitats que anem actualitzant diàriament. Oferim continguts en diverses àrees amb l’objectiu  de promoure l’activitat, acompanyar-los en la gestió de la crisi i evitar la pèrdua d’hàbits que es pugui derivar de la situació de confinament.
  • Dues trobades grupals on-line amb videotrucada múltiple setmanals a través de la plataforma meet amb l’objectiu de generar suport mutu, mantenir les habilitats socials i el sentiment de pertinença al grup. Les reunions on-line són dirigides per les professionals i es deixa temps per compartir i promoure el suport mutu, per passar a  realitzar jocs interactius.
  • Seguiments telefònics cada 2/3  dies a les persones usuàries, sempre que sigui possible en format de videotrucada que permet un contacte més personal.Enviament de whats amb difusió d’informacions d’interès per mantenir la percepció de suport.
  • Coordinacions telefòniques o per  mail amb els professionals de referència quan sigui necessari com a continuïtat d’ intervencions que es realitzen al servei normalment.
  • Coordinacions amb familiars quan sigui necessari.
  • Reunions d’equip on-line 1 cop per setmana i sempre que sigui necessari i coordinacions a través de mail, whats i telèfon.