Projecte guanyador del Premi Ministeri de Komunitat

Salut Mental Barcelonès Nord / Actualitat  / Projecte guanyador del Premi Ministeri de Komunitat

Projecte guanyador del Premi Ministeri de Komunitat

Simulació laboral de persones amb drogodependències i amb consum actiu -Enganxa’t a la Feina- Projecte guanyador del Premi Ministeri de Komunitat al millor projecte comunitari 2021 del Barcelonès Nord.
Enganxa’t a la Feina és projecte de simulació laboral adaptat a les necessitats i limitacions de persones amb drogodependències en actiu que es caracteritza per la seva flexibilitat i per un abordatge de l’addicció que transcendeix la visió lineal -i sovint limitadora- de la inserció de les persones afectades per consum de tòxics que generalment es centra en un model que va des de la desintoxicació a la deshabituació, la normalització i finalment la inserció.

Dut a terme com experiència pilot a l’any 2006 a Sta. Coloma de Gramenet, posteriorment va implementar-se a Badalona i s’ha consolidat a partir del suport dels Ajuntaments de Sta. Coloma i Badalona i del Consorci Badalona Sud.

Enganxa’t a la Feina desenvolupa una activitat prelaboral com a mitjà d’accés a altres activitats més exigents, cercant sempre una repercussió comunitària en les tasques desenvolupades i aportant una petita remuneració econòmica als participants com a mitjà per aconseguir una major vinculació i per tal de poder associar activitats positives a obtenció de resultats.

El Projecte treballa amb persones afectades d’ambdues ciutats que han estat consumidores o ho són -en situació estable- i, a més de treballar per la seva recuperació i inserció, cerca contribuir al canvi d’imatge d’aquest col·lectiu tan estigmatitzat.

Enganxa’t a la Feina atén mensual i simultàniament a 10 persones, contribuint a millorar la seva qualitat de vida i ampliant les seves opcions d’atenció i d’aconseguir deshabituar-se i insertar-se socialment.

Enhorabona Asaupam!