Qui som?

1.1

Qui som?

Salut Mental Barcelonès Nord és una associació sense afany de lucre que treballa en pro de la salut mental a Badalona i Sant Adrià de Besós.

Creada al 1997 per un grup de familiars de persones afectades per trastorns mentals greus, ofereix orientació, atenció i suport a persones o famílies entorn els trastorns mentals.

A SMBN ens proposem els següents objectius:

  • Lluitar contra l’estigma associat a la salut mental i treballar en pro de la  sensibilització dels problemes que pateixen les persones afectades per trastorns mentals.
  • Oferir informació i suport als afectats i les seves famílies.
  • Promoure la salut mental i dur a terme accions per prevenir els trastorns mentals.
  • Vetllar per una adequada resposta de la xarxa pública a les necessitats de salut mental de la població.
  • Crear serveis, programes i projectes de qualitat per donar resposta a les problemàtiques derivades dels trastorns mentals de forma coordinada i complementària a la xarxa sanitària i social d’atenció del territori.
  • Esdevenir una veu autoritzada i consensuada per incidir en les polítiques públiques en defensa de la salut mental de Badalona i Sant Adrià de Besós i sobre qualsevol altre element o acció que incideixi en les persones amb trastorn mental.

SMBN col·labora molt estretament amb la xarxa pública sanitària i social pel desenvolupament de programes i projectes, com ara, el programa d’Atenció integral, el Grup d’ajuda mútua per familiars, oferint orientació jurídica i social a través del Servei d’Atenció a les Famílies i fomentant també activitats formatives, entre molts altres.

A més d’aquests, SMBN treballa des d’un enfocament comunitari i a 2021 crea la plataforma «Ministeri de Komunitat». Un Ministeri perquè la komunitat requereix d’una atenció al màxim nivell per contribuir al seu desenvolupament i fer efectiva la seva participació; però alhora aquesta és una komunitat amb «k» perquè no està sotmesa a plans, programes i projectes. La comunitat està viva, és i decideix per sí mateixa com vol construir-se i com vol participar. Les nostres accions comunitàries són flexibles i implementen estratègies de participació innovadores que tracten de potenciar una veritable mobilització de les persones que formen part del comú, ajudar a que elles mateixes s’organitzin i funcionin sense necessitat d’estructures i suports professionals. El Ministeri de Komunitat engloba els programes de Voluntariat, i pel compliment de Treballs en benefici de la comunitat, el Komunitat 60 plus (K60+), Manduka Club i La Teca, així com un Rober social.

Tanmateix SMBN gestiona el Servei Pre-laboral Bètula i els Clubs Socials El Badiu i La Ginesta, conveniats amb el Departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya.

Des del passat any 2022, SMBN també forma part del Nucli Barcelonès Nord 1 – BN1 del Programa Ocell de Foc impulsat per la Direcció General d’Economia Social i Solidària del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya dins d’una aliança amb altres 4 entitats socials: Gedi SCCL, la Fundació Badalona Capaç, Asaupam i La Rotllana