Qui som?

1.1

Qui som?

 

Salut Mental Barcelonès Nord és una associació sense afany de lucre que treballa en pro de la salut mental a Badalona i Sant Adrià de Besós.

 

Creada al 1997 per un grup de familiars de persones afectades per trastorns mentals greus, ofereix orientació, atenció i suport a persones o famílies entorn els trastorns mentals.

 

A SMBN ens proposem els següents objectius:

  • Lluitar contra l’estigma associat a la salut mental i treballar en pro de la  sensibilització dels problemes que pateixen les persones afectades per trastorns mentals.
  • Oferir informació i suport als afectats i les seves famílies.
  • Promoure la salut mental i dur a terme accions per prevenir els trastorns mentals.
  • Vetllar per una adequada resposta de la xarxa pública a les necessitats de salut mental de la població.
  • Crear serveis, programes i projectes de qualitat per donar resposta a les problemàtiques derivades dels trastorns mentals de forma coordinada i complementària a la xarxa sanitària i social d’atenció del territori.
  • Esdevenir una veu autoritzada i consensuada per incidir en les polítiques públiques en defensa de la salut mental de Badalona i Sant Adrià de Besós i sobre qualsevol altre element o acció que incideixi en les persones amb trastorn mental.

 

SMBN col·labora molt estretament amb la xarxa pública sanitària i social pel desenvolupament de programes i projectes, com ara, el programa d’atenció integral, el programa especialitzat de voluntariat Voluntaris Activament, el programa pel compliment de treballs en benefici de la comunitat, així com altres adreçats a les famílies: impulsant el foment del lleure a través de diverses activitats socials i participació a programes com Apropa-cultura, realitzant un Grup d’ajuda mútua, oferint orientació jurídica i social a través del Servei d’Atenció a les Famílies i fomentant també activitats formatives, entre molts altres.

 

Tanmateix SMBN gestiona el Servei Pre-laboral Bètula i els Clubs Socials El Badiu i La Ginesta, conveniats amb el Departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya.