Més de 25 anys creixent junts

Salut Mental Barcelonès Nord / Més de 25 anys creixent junts

Salut Mental Barcelonès Nord: més de 25 anys creixent junts

Salut Mental Barcelonès Nord neix a l’abril de 1997, aleshores amb el nom d’AFEMBN (Asociación de familiares de enfermos mentales del Barcelonès Norte) impulsada per un grup de famílies de Badalona i Sant Adrià de Besós que es coneixien a partir de la seva participació al Grup d’Ajuda Mútua del Centre de Salut Mental d’Adults 2 de Badalona. La creació de l’associació va comptar amb el suport de la Sra. Silvestra Moreno, aleshores Presidenta de la Federació Catalana de Familiars de Malalts Mentals (Actualment Salut Mental Catalunya) i el decisiu impuls de la Sra. Dolors Soler (aleshores Treballadora Social del CSMA2) i el Dr. Rafael Clusa (Psiquiatra i aleshores Director del Centre de Dia Bètula).

Els objectius fundacionals de l’Associació s’orientaven a la defensa dels drets dels usuaris i familiars, així, com oferir suport i informació respecte la salut mental, i va tenir a la Sra. Loren Pacheco com la primera presidenta de l’entitat. A finals de 1997 l’Associació comptava amb 34 socis.

El treball realitzat per l’Associació en l’impuls de projectes orientats a les persones afectades i els seus familiars permet la creació l’any 2000 d’un Centre Especial de Treball CET, als locals del carrer General Weyler, 77, a 2001 la creació del Club Social El Badiu i a 2003 la del Servei Prelaboral Bètula desprès que el projecte del CET no aconseguís reeixir. A més de tots aquests projectes l’Associació ha mantingut des dels seus inicis el del Grup d’Ajuda Mútua i l’organització de diverses activitats de tipus lúdic adreçades a tots els seus associats i de divulgació i lluita contra l’estigma en l’àmbit de la salut mental. En aquests moments l’Associació supera el centenar de membres i s’estableix ja a la seva seu actual de l’Avda. Dr. Bassols, 62 que també albergarà al nou Club Social.

L’Associació va continuar creixent amb la creació d’un servei de suport domiciliari (actual Programa d’Atenció Integral) i el Respir Familiar (actual Respir Sortides) i Respir Salut a 2004. A 2006 es constitueix la Taula de Salut Mental de Badalona (actualment aturada) i també aquest mateix any 2006 el Club Social El Badiu i el Servei Prelaboral Bètula s’integren dins la xarxa pública de Serveis Socials com a equipaments recollits a la cartera de Serveis Socials amb conveni amb el Departament de Benestar Social i Família (Actualment Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).

En els darrers anys l’Associació ha continuat promovent nous projectes comunitaris, entre els que destaquen, la creació del Programa de Voluntariat i el de compliment de Treballs en Benefici de la Comunitat a 2013 (que van ser escollits als Premis d’innovació i transformació social de la Fundació de l’Obra Social de la Caixa entre 400 projectes socials de tota Espanya, entre d’altres reconeixements).

A 2016 l’Associació adopta la seva actual denominació: Salut Mental Barcelonès Nord Associació, iniciant un procés d’actualització de la seva imatge i continguts dins del qual tindrà un lloc molt important aquesta nova web.

Les últimes fites de SMBN han estat la creació a 2017 del nou Club Social La Ginesta amb un novedós projecte que atén una vella reivindicació de l’entitat, a 2018 el Servei d’Atenció a Famílies en el que s’inclou el programa de Suport Jurídic, el Programa Llars per l’Autonomia, la participació al Grup de Treball Comunitari La Regadora entre 2017 i 2019 i, més recentment, des de 2022 l’Associació forma part del Nucli BN1 del Programa Ocell de Foc.

Des de finals de 2018 SMBN adopta un model de gestió que fa que per primera vegada al capdavant de l’entitat i al costat de les famílies i les persones amb experiència pròpia hi hagi un grup de professionals implicats de forma totalment desinteressada al front de l’entitat. Aquesta fórmula aposta per una necessària col·laboració 1a persona / familiars / professionals. Tres visions complementàries treballant conjuntament en un model de gestió pioner a Catalunya que obre una alternativa per revitalitzar el moviment associatiu que en els darrers anys ha tingut una important davallada a tota Catalunya i a tots els àmbits.

L’Assemblea de socis de desembre de 2018 aprova aquest model i impulsa la creació d’un Consell Assessor format per 12 membres: familiars, persones amb experiència pròpia i professionals de diferents entitats i serveis que des del reconeixement a la feina feta volen ajudar a créixer SMBN i a impulsar una regeneració que arribi a més persones i ofereixi més i millors projectes a espais de la Salut Mental encara no coberts.

A l’abril de 2019 l’Assemblea va ratificar per unanimitat quest model col·laboratiu i un nou Pla Director a través del qual SMBN continua avançant amb el mateix objectiu de la defensa dels drets de les persones que pateixen un trastorn mental i les seves famílies.

Aquest model ha suposat un enorme impuls per a la modernització de l’entitat generant estructures més professionals i incidint encara més en model comunitari. A 2021 SMBN crea la Plataforma Ministeri de Komunitat que és la base per l’impuls d’accions comunitàries i col·laboratives que s’han desenvolupat en els darrers anys: el Projecte 55 plus (2020-21 amb el suport de la Fundació de l’Obra Social de La Caixa), a 2021 el Manduka Club (menjador office social), Telegam (Taller de famílies on-line), La Teca (Projecte de recuperació d’excedents alimentaris i banc d’aliments) i el Projecte Komunitat 60 plus (K60+: front la solitud i el patiment emocional, adreçat a persones majors de 59 anys que necessitem ampliar la seva xarxa de suport i participar de la comunitat).

A l’abril de 2022 SMBN va complir el seu 25é aniversari i ho vàrem fer amb la celebració de les VI Jornades de Salut Mental de Badalona que sota el nom de «Ministeri de Komunitat» es van dedicar al model de desenvolupament comunitari.    

Actualment SMBN té més de 220 associats entre els que es troben afectats en 1a persona, familiars, professionals i persones o entitats que simplement volen col·laborar amb els nostres objectius. L’associació a través dels seus diferents serveis i programes atén anualment a més de 500 persones.

L’actual Junta de SMBN escollida al desembre de 2023 està composada per:

Pedro Sánchez Leyva – President

Laia Gómez Aleixandre – Vice-presidenta
Jordi Pérez Santos – Secretari
Joan Carles Vega García – Tresorer
M. Ángeles Aceituno López – Vocal d’ètica

Enriqueta Vidal Domènech – Vocal

Montse Sánchez Guerrero – Vocal
Cristóbal Hidalgo Ruiz – Vocal

Carme García Ruescas – Vocal
Josep Antón Caubet Busquet – Vocal